تاريخ : پنجشنبه سی ام مرداد 1393 | 14:59 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2175 در تاریخ 1393/05/30

جهت مشاهده تمامی قیمتها اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 | 14:13 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2170در تاریخ 1393/05/29

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان, پروفیل صدرا, پروفیل هیربد, فروش پروفیل جهان, فروش پروفیل صدرا

تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 | 14:29 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت پروفیل 2190 جهان در تاریخ 1393/05/28

جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 | 13:15 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2275در تاریخ 1393/05/27

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 | 14:20 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2290 در تاریخ 1393/05/26

جهت مشاهده تمتمی قیمتهااینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 | 14:3 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل21950 درتاریخ 1393/05/21

جهت مشاهده تمامی قیمتها اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل

تاريخ : دوشنبه بیستم مرداد 1393 | 14:46 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل2230 درتاریخ 1393/05/20

جهت مشاهده تمامی قیمتها اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل

تاريخ : یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 | 13:6 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23450 23500

2

پروفیل

20*20

2 22850 22900

3

پروفیل

10*25

2 23150 23200

4

پروفیل

25*25

2

2270 22750

5

پروفیل

10*30

2

22850 22900

6

پروفیل

20*30

2 22800 22850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

 

 

 

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 22100 22000

2

پروفیل

20*20

2.5 21500 21400

3

پروفیل

10*25

2.5 21800 21700

4

پروفیل

25*25

2.5 21350 21250

5

پروفیل

10*30

2.5 21500 21400

6

پروفیل

20*30

2.5 21450 21350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل هیربد

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23450 23450

2

پروفیل

20*20

2 22850 22850

3

پروفیل

10*25

2 23150 23150

4

پروفیل

25*25

2

22650 22650

5

پروفیل

10*30

2

22850 22850

6

پروفیل

20*30

2 22650 22650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

 

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*30 22550 50*30 21050

2

پروفیل

20*20 22550 50*50 21050

3

پروفیل

20*30 22550 60*40 21050

4

پروفیل

30*30 22550 60*60 21050

5

پروفیل

60*40 22550 80*40 21050

6

پروفیل

80*40 22550 80*80 21050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

23300 23400

2

پروفیل

25*10

2

6متری

23100 23200

3

پروفیل

25*15

2

6متری

22850 22950

4

پروفیل

30*10

2

6متری

22800 22900

5

پروفیل

20*20

2

6متری

22750 22850

6

پروفیل

25*25

2

6متری

22700 22800

7

پروفیل

30*30

2

6متری

- -

8

پروفیل z

ارتفاع 18

2

6متری

- -

9

پروفیل z

ارتفاع 18

2.5

6متری

- -

10

پروفیل z

ارتفاع 18

3

6متری

- -


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, میلگرد, تیرآهن ذوب آهن, تیر آهن اهواز, نبشی

تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 | 14:28 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23500 23400

2

پروفیل

20*20

2 22900 22800

3

پروفیل

10*25

2 23200 23100

4

پروفیل

25*25

2

22750 22650

5

پروفیل

10*30

2

22900 22800

6

پروفیل

20*30

2 22850 22750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

 

 

 

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 22200 22100

2

پروفیل

20*20

2.5 21600 21500

3

پروفیل

10*25

2.5 21900 21800

4

پروفیل

25*25

2.5 21450 21350

5

پروفیل

10*30

2.5 21600 21500

6

پروفیل

20*30

2.5 21550 21450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل هیربد

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23650 23650

2

پروفیل

20*20

2 23050 23050

3

پروفیل

10*25

2 23350 23350

4

پروفیل

25*25

2

22850 22850

5

پروفیل

10*30

2

23050 23050

6

پروفیل

20*30

2 22850 22850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

 

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*30 - 50*30 21050

2

پروفیل

20*20 - 50*50 21050

3

پروفیل

20*30 - 60*40 21050

4

پروفیل

30*30 22650 60*60 21050

5

پروفیل

60*40 22650 80*40 21050

6

پروفیل

80*40 22650 80*80 21050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

23300 23200

2

پروفیل

25*10

2

6متری

23100 23000

3

پروفیل

25*15

2

6متری

22850 22750

4

پروفیل

30*10

2

6متری

22800 22700

5

پروفیل

20*20

2

6متری

22750 22650

6

پروفیل

25*25

2

6متری

22700 22600

7

پروفیل

30*30

2

6متری

- -

8

پروفیل z

ارتفاع 18

2

6متری

- -

9

پروفیل z

ارتفاع 18

2.5

6متری

- -

10

پروفیل z

ارتفاع 18

3

6متری

- -


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, میلگرد, تیرآهن ذوب آهن, تیر آهن اهواز, نبشی

تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 | 13:57 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23400 23400

2

پروفیل

20*20

2 22800 22800

3

پروفیل

10*25

2 23100 23100

4

پروفیل

25*25

2

22650 22650

5

پروفیل

10*30

2

22800 22800

6

پروفیل

20*30

2 22750 22750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

 

 

 

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 22100 22100

2

پروفیل

20*20

2.5 21500 21500

3

پروفیل

10*25

2.5 21800 21800

4

پروفیل

25*25

2.5 21350 21350

5

پروفیل

10*30

2.5 21500 21500

6

پروفیل

20*30

2.5 21450 21450

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, میلگرد, تیرآهن ذوب آهن, تیر آهن اهواز, نبشی

تاريخ : سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 | 13:11 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23400 23400

2

پروفیل

20*20

2 22800 22800

3

پروفیل

10*25

2 23100 23100

4

پروفیل

25*25

2

22650 22650

5

پروفیل

10*30

2

22800 22800

6

پروفیل

20*30

2 22750 22750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

 

 

 

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 22100 22100

2

پروفیل

20*20

2.5 21500 21500

3

پروفیل

10*25

2.5 21800 21800

4

پروفیل

25*25

2.5 21350 21350

5

پروفیل

10*30

2.5 21500 21500

6

پروفیل

20*30

2.5 21450 21450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل هیربد

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23650 23450

2

پروفیل

20*20

2 23050 22850

3

پروفیل

10*25

2 23350 23150

4

پروفیل

25*25

2

22850 22650

5

پروفیل

10*30

2

23050 22850

6

پروفیل

20*30

2 22850 22650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

 

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*30 - 50*30 20900

2

پروفیل

20*20 - 50*50 20900

3

پروفیل

20*30 - 60*40 20900

4

پروفیل

30*30 22450 60*60 20900

5

پروفیل

60*40 22450 80*40 20900

6

پروفیل

80*40 22550 80*80 20900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

23200 23100

2

پروفیل

25*10

2

6متری

23000 22900

3

پروفیل

25*15

2

6متری

22750 22650

4

پروفیل

30*10

2

6متری

22700 22600

5

پروفیل

20*20

2

6متری

22650 22550

6

پروفیل

25*25

2

6متری

22600 22500

7

پروفیل

30*30

2

6متری

- -

8

پروفیل z

ارتفاع 18

2

6متری

- -

9

پروفیل z

ارتفاع 18

2.5

6متری

- -

10

پروفیل z

ارتفاع 18

3

6متری

- -


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, میلگرد, تیرآهن ذوب آهن, تیر آهن اهواز, نبشی

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 | 14:29 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23400 23450

2

پروفیل

20*20

2 22800 22850

3

پروفیل

10*25

2 23100 22150

4

پروفیل

25*25

2

22650 22700

5

پروفیل

10*30

2

22800 22850

6

پروفیل

20*30

2 22750 22800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

 

 

 

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 22100 22100

2

پروفیل

20*20

2.5 21500 21500

3

پروفیل

10*25

2.5 21800 21800

4

پروفیل

25*25

2.5 21350 21350

5

پروفیل

10*30

2.5 21500 21500

6

پروفیل

20*30

2.5 21450 21450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل هیربد

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23450 23400

2

پروفیل

20*20

2 22850 22800

3

پروفیل

10*25

2 23150 23100

4

پروفیل

25*25

2

22650 22600

5

پروفیل

10*30

2

22850 22800

6

پروفیل

20*30

2 22650 22600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

 

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*30 - 50*30 20900

2

پروفیل

20*20 - 50*50 20900

3

پروفیل

20*30 - 60*40 20900

4

پروفیل

30*30 22450 60*60 20900

5

پروفیل

60*40 22450 80*40 20900

6

پروفیل

80*40 22550 80*80 20900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

23100 23300

2

پروفیل

25*10

2

6متری

22900 23100

3

پروفیل

25*15

2

6متری

22650 22850

4

پروفیل

30*10

2

6متری

22600 22800

5

پروفیل

20*20

2

6متری

22550 22750

6

پروفیل

25*25

2

6متری

22500 22700

7

پروفیل

30*30

2

6متری

- -

8

پروفیل z

ارتفاع 18

2

6متری

- -

9

پروفیل z

ارتفاع 18

2.5

6متری

- -

10

پروفیل z

ارتفاع 18

3

6متری

- -


برچسب‌ها: قیمت میلگرد, میلگرد, تیرآهن ذوب آهن, تیر آهن اهواز, نبشی

تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 | 12:52 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)

قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23450 23500

2

پروفیل

20*20

2 22850 22900

3

پروفیل

10*25

2 22150 23200

4

پروفیل

25*25

2

22700 22750

5

پروفیل

10*30

2

22850 22900

6

پروفیل

20*30

2 22800 22850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

 

 

 

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 22100 22100

2

پروفیل

20*20

2.5 21500 21500

3

پروفیل

10*25

2.5 21800 21800

4

پروفیل

25*25

2.5 21350 21350

5

پروفیل

10*30

2.5 21500 21500

6

پروفیل

20*30

2.5 21450 21450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل هیربد(فروش ندارد)

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 - 23200

2

پروفیل

20*20

2 - 22600

3

پروفیل

10*25

2 - 22900

4

پروفیل

25*25

2

- 22400

5

پروفیل

10*30

2

- 22600

6

پروفیل

20*30

2 - 22400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

 

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*30 - 50*30 21100

2

پروفیل

20*20 - 50*50 21100

3

پروفیل

20*30 - 60*40 21100

4

پروفیل

30*30 22550 60*60 21100

5

پروفیل

60*40 22550 80*40 21100

6

پروفیل

80*40 22550 80*80 21100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

23100 23000

2

پروفیل

25*10

2

6متری

22900 22800

3

پروفیل

25*15

2

6متری

22650 22550

4

پروفیل

30*10

2

6متری

22600 22500

5

پروفیل

20*20

2

6متری

22550 22450

6

پروفیل

25*25

2

6متری

22500 22400

7

پروفیل

30*30

2

6متری

- -

8

پروفیل z

ارتفاع 18

2

6متری

- -

9

پروفیل z

ارتفاع 18

2.5

6متری

- -

10

پروفیل z

ارتفاع 18

3

6متری

- -


برچسب‌ها: نبشی جهان پروفیل پارس, نبشی, صبای فولاد منظومه, ناودانی, ناب تبریز

تاريخ : چهارشنبه بیستم فروردین 1393 | 14:44 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)

قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23500 23600

2

پروفیل

20*20

2 22900 23000

3

پروفیل

10*25

2 23200 23300

4

پروفیل

25*25

2

22750 22850

5

پروفیل

10*30

2

22900 23000

6

پروفیل

20*30

2 22850 22950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

 

 

 

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 22100 22100

2

پروفیل

20*20

2.5 21500 21500

3

پروفیل

10*25

2.5 21800 21800

4

پروفیل

25*25

2.5 21350 21350

5

پروفیل

10*30

2.5 21500 21500

6

پروفیل

20*30

2.5 21450 21450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل هیربد

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23200 23600

2

پروفیل

20*20

2 22600 23000

3

پروفیل

10*25

2 22900 23300

4

پروفیل

25*25

2

22400 22800

5

پروفیل

10*30

2

22600 23000

6

پروفیل

20*30

2 22400 22100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

 

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*30 - 50*30 21100

2

پروفیل

20*20 - 50*50 21100

3

پروفیل

20*30 - 60*40 21100

4

پروفیل

30*30 22550 60*60 21100

5

پروفیل

60*40 22550 80*40 21100

6

پروفیل

80*40 22550 80*80 21100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

23000 23000

2

پروفیل

25*10

2

6متری

22800 22800

3

پروفیل

25*15

2

6متری

22550 22550

4

پروفیل

30*10

2

6متری

22500 22500

5

پروفیل

20*20

2

6متری

22450 22450

6

پروفیل

25*25

2

6متری

22400 22400

7

پروفیل

30*30

2

6متری

- -

8

پروفیل z

ارتفاع 18

2

6متری

- -

9

پروفیل z

ارتفاع 18

2.5

6متری

- -

10

پروفیل z

ارتفاع 18

3

6متری

- -


برچسب‌ها: نبشی جهان پروفیل پارس, نبشی, صبای فولاد منظومه, ناودانی, ناب تبریز

تاريخ : سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 | 15:40 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)

قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23600 23900

2

پروفیل

20*20

2 23000 23300

3

پروفیل

10*25

2 23300 23600

4

پروفیل

25*25

2

22850 23150

5

پروفیل

10*30

2

23000 23300

6

پروفیل

20*30

2 22950 23250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

 

 

 

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 22100 22100

2

پروفیل

20*20

2.5 21500 21500

3

پروفیل

10*25

2.5 21800 21800

4

پروفیل

25*25

2.5 21350 21350

5

پروفیل

10*30

2.5 21500 21500

6

پروفیل

20*30

2.5 21450 21450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل هیربد

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23600 23650

2

پروفیل

20*20

2 23000 23050

3

پروفیل

10*25

2 23300 23350

4

پروفیل

25*25

2

22800 22850

5

پروفیل

10*30

2

23000 23050

6

پروفیل

20*30

2 22100 22150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

 

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*30 - 50*30 21100

2

پروفیل

20*20 - 50*50 21100

3

پروفیل

20*30 - 60*40 21100

4

پروفیل

30*30 22550 60*60 21100

5

پروفیل

60*40 22550 80*40 21100

6

پروفیل

80*40 22550 80*80 21100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

23000 23100

2

پروفیل

25*10

2

6متری

22800 22900

3

پروفیل

25*15

2

6متری

22550 22650

4

پروفیل

30*10

2

6متری

22500 22600

5

پروفیل

20*20

2

6متری

22450 22550

6

پروفیل

25*25

2

6متری

22400 22500

7

پروفیل

30*30

2

6متری

- -

8

پروفیل z

ارتفاع 18

2

6متری

- -

9

پروفیل z

ارتفاع 18

2.5

6متری

- -

10

پروفیل z

ارتفاع 18

3

6متری

- -


برچسب‌ها: نبشی جهان پروفیل پارس, نبشی, صبای فولاد منظومه, ناودانی, ناب تبریز

تاريخ : یکشنبه هفدهم فروردین 1393 | 13:55 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)

قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23900 25900

2

پروفیل

20*20

2 23300 25300

3

پروفیل

10*25

2 23600 25600

4

پروفیل

25*25

2

23150 25150

5

پروفیل

10*30

2

23300 25300

6

پروفیل

20*30

2 23250 25250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

 

 

 

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 22100 24400

2

پروفیل

20*20

2.5 21500 23800

3

پروفیل

10*25

2.5 21800 24100

4

پروفیل

25*25

2.5 21350 23650

5

پروفیل

10*30

2.5 21500 23800

6

پروفیل

20*30

2.5 21450 23750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل هیربد

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23650 -

2

پروفیل

20*20

2 23050 -

3

پروفیل

10*25

2 23350 -

4

پروفیل

25*25

2

22850 -

5

پروفیل

10*30

2

23050 -

6

پروفیل

20*30

2 22150 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

 

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*30 - 50*30 21150

2

پروفیل

20*20 - 50*50 21150

3

پروفیل

20*30 - 60*40 21150

4

پروفیل

30*30 22850 60*60 21150

5

پروفیل

60*40 22850 80*40 21150

6

پروفیل

80*40 22850 80*80 21150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

23100 22100

2

پروفیل

25*10

2

6متری

22900 22900

3

پروفیل

25*15

2

6متری

22650 22700

4

پروفیل

30*10

2

6متری

22600 22450

5

پروفیل

20*20

2

6متری

22550 22400

6

پروفیل

25*25

2

6متری

22500 22350

7

پروفیل

30*30

2

6متری

- -

8

پروفیل z

ارتفاع 18

2

6متری

- -

9

پروفیل z

ارتفاع 18

2.5

6متری

- -

10

پروفیل z

ارتفاع 18

3

6متری

- -


برچسب‌ها: نبشی جهان پروفیل پارس, نبشی, صبای فولاد منظومه, ناودانی, ناب تبریز

تاريخ : شنبه شانزدهم فروردین 1393 | 15:28 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 25900 -

2

پروفیل

20*20

2 25300 -

3

پروفیل

10*25

2 25600 -

4

پروفیل

25*25

2

25150 -

5

پروفیل

10*30

2

25300 -

6

پروفیل

20*30

2 25250 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

 

 

 

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 24400 -

2

پروفیل

20*20

2.5 23800 -

3

پروفیل

10*25

2.5 24100 -

4

پروفیل

25*25

2.5 23650 -

5

پروفیل

10*30

2.5 23800 -

6

پروفیل

20*30

2.5 23750 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل هیربد(فروش ندارد)

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 - -

2

پروفیل

20*20

2 - -

3

پروفیل

10*25

2 - -

4

پروفیل

25*25

2

- -

5

پروفیل

10*30

2

- -

6

پروفیل

20*30

2 - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا(فروش ندارد)

 

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*30 - 50*30 -

2

پروفیل

20*20 - 50*50 -

3

پروفیل

20*30 - 60*40 -

4

پروفیل

30*30 - 60*60 -

5

پروفیل

60*40 - 80*40 -

6

پروفیل

80*40 - 80*80 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

22100 -

2

پروفیل

25*10

2

6متری

22900 -

3

پروفیل

25*15

2

6متری

22700 -

4

پروفیل

30*10

2

6متری

22450 -

5

پروفیل

20*20

2

6متری

22400 -

6

پروفیل

25*25

2

6متری

22350 -

7

پروفیل

30*30

2

6متری

22300 -

8

پروفیل z

ارتفاع 18

2

6متری

- -

9

پروفیل z

ارتفاع 18

2.5

6متری

- -

10

پروفیل z

ارتفاع 18

3

6متری

- -


برچسب‌ها: نبشی جهان پروفیل پارس, نبشی, صبای فولاد منظومه, ناودانی, ناب تبریز

تاريخ : دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392 | 13:26 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)

قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 - 22300

2

پروفیل

20*20

2 - 21700

3

پروفیل

10*25

2 - 22000

4

پروفیل

25*25

2

- 21550

5

پروفیل

10*30

2

- 21700

6

پروفیل

20*30

2 - 21650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

 

 

 

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 - 20900

2

پروفیل

20*20

2.5 - 20300

3

پروفیل

10*25

2.5 - 20600

4

پروفیل

25*25

2.5 - 20150

5

پروفیل

10*30

2.5 - 20300

6

پروفیل

20*30

2.5 - 20250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل هیربد(فروش ندارد)

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 - -

2

پروفیل

20*20

2 - -

3

پروفیل

10*25

2 - -

4

پروفیل

25*25

2

- -

5

پروفیل

10*30

2

- -

6

پروفیل

20*30

2 - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

 

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*30 21750 50*30 20000

2

پروفیل

20*20 21650 50*50 20000

3

پروفیل

20*30 21650 60*40 20000

4

پروفیل

30*30 21500 60*60 20000

5

پروفیل

60*40 21500 80*40 20000

6

پروفیل

80*40 21500 80*80 20000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

22500 22400

2

پروفیل

25*10

2

6متری

22300 22200

3

پروفیل

25*15

2

6متری

22050 21950

4

پروفیل

30*10

2

6متری

22000 21900

5

پروفیل

20*20

2

6متری

21950 21850

6

پروفیل

25*25

2

6متری

21900 21800

7

پروفیل

30*30

2

6متری

- -

8

پروفیل z

ارتفاع 18

2

6متری

- -

9

پروفیل z

ارتفاع 18

2.5

6متری

- -

10

پروفیل z

ارتفاع 18

3

6متری

- -


برچسب‌ها: نبشی جهان پروفیل پارس, نبشی, صبای فولاد منظومه, ناودانی, ناب تبریز

تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 | 14:58 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)

قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 22300 22300

2

پروفیل

20*20

2 21700 21700

3

پروفیل

10*25

2 22000 22000

4

پروفیل

25*25

2

21550 21550

5

پروفیل

10*30

2

21700 21700

6

پروفیل

20*30

2 21650 21650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

 

 

 

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 20900 20900

2

پروفیل

20*20

2.5 20300 20300

3

پروفیل

10*25

2.5 20600 20600

4

پروفیل

25*25

2.5 20150 20150

5

پروفیل

10*30

2.5 20300 20300

6

پروفیل

20*30

2.5 20250 20250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل هیربد(فروش ندارد)

 

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 - -

2

پروفیل

20*20

2 - -

3

پروفیل

10*25

2 - -

4

پروفیل

25*25

2

- -

5

پروفیل

10*30

2

- -

6

پروفیل

20*30

2 - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

 

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*30 21750 50*30 20000

2

پروفیل

20*20 21650 50*50 20000

3

پروفیل

20*30 21650 60*40 20000

4

پروفیل

30*30 21500 60*60 20000

5

پروفیل

60*40 21500 80*40 20000

6

پروفیل

80*40 21500 80*80 20000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

22400 22300

2

پروفیل

25*10

2

6متری

22200 22100

3

پروفیل

25*15

2

6متری

21950 21850

4

پروفیل

30*10

2

6متری

21900 21800

5

پروفیل

20*20

2

6متری

21850 21750

6

پروفیل

25*25

2

6متری

21800 21700

7

پروفیل

30*30

2

6متری

- -

8

پروفیل z

ارتفاع 18

2

6متری

- -

9

پروفیل z

ارتفاع 18

2.5

6متری

- -

10

پروفیل z

ارتفاع 18

3

6متری

- -


برچسب‌ها: نبشی جهان پروفیل پارس, نبشی, صبای فولاد منظومه, ناودانی, ناب تبریز

تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 | 12:57 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)

قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 22350 22350

2

پروفیل

20*20

2 21750 21750

3

پروفیل

10*25

2 22050 22050

4

پروفیل

25*25

2

21600 21600

5

پروفیل

10*30

2

21750 21750

6

پروفیل

20*30

2 21700 21700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 20800 20800

2

پروفیل

20*20

2.5 20200 20200

3

پروفیل

10*25

2.5 20500 20500

4

پروفیل

25*25

2.5 20050 20050

5

پروفیل

10*30

2.5 20200 20200

6

پروفیل

20*30

2.5 20150 20150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل هیربد

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 22250 22250

2

پروفیل

20*20

2 21650 21650

3

پروفیل

10*25

2 21950 21950

4

پروفیل

25*25

2

21450 21450

5

پروفیل

10*30

2

21650 21650

6

پروفیل

20*30

2 21450 21450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*30 21750 50*30 20050

2

پروفیل

20*20 21750 50*50 20050

3

پروفیل

20*30 21650 60*40 20050

4

پروفیل

30*30 21500 60*60 20050

5

پروفیل

60*40 21500 80*40 20050

6

پروفیل

80*40 21500 80*80 20050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

22300 22300

2

پروفیل

25*10

2

6متری

22100 22100

3

پروفیل

25*15

2

6متری

21850 21850

4

پروفیل

30*10

2

6متری

21800 21800

5

پروفیل

20*20

2

6متری

21750 21750

6

پروفیل

25*25

2

6متری

21700 21700

7

پروفیل

30*30

2

6متری

- -

8

پروفیل z

ارتفاع 18

2

6متری

- -

9

پروفیل z

ارتفاع 18

2.5

6متری

- -

10

پروفیل z

ارتفاع 18

3

6متری

- -


برچسب‌ها: نبشی جهان پروفیل پارس, نبشی, صبای فولاد منظومه, ناودانی, ناب تبریز

تاريخ : سه شنبه بیستم اسفند 1392 | 14:57 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 22350 -

2

پروفیل

20*20

2 21750 -

3

پروفیل

10*25

2 22050 -

4

پروفیل

25*25

2

21600 -

5

پروفیل

10*30

2

21750 -

6

پروفیل

20*30

2 21700 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 20800 -

2

پروفیل

20*20

2.5 20200 -

3

پروفیل

10*25

2.5 20500 -

4

پروفیل

25*25

2.5 20050 -

5

پروفیل

10*30

2.5 20200 -

6

پروفیل

20*30

2.5 20150 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل هیربد

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 22250 -

2

پروفیل

20*20

2 21650 -

3

پروفیل

10*25

2 21950 -

4

پروفیل

25*25

2

21450 -

5

پروفیل

10*30

2

21650 -

6

پروفیل

20*30

2 21450 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*30 21750 50*30 20050

2

پروفیل

20*20 21750 50*50 20050

3

پروفیل

20*30 21650 60*40 20050

4

پروفیل

30*30 21500 60*60 20050

5

پروفیل

60*40 21500 80*40 20050

6

پروفیل

80*40 21500 80*80 20050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

22300 -

2

پروفیل

25*10

2

6متری

22100 -

3

پروفیل

25*15

2

6متری

21850 -

4

پروفیل

30*10

2

6متری

21800 -

5

پروفیل

20*20

2

6متری

21750 -

6

پروفیل

25*25

2

6متری

21700 -

7

پروفیل

30*30

2

6متری

- -

8

پروفیل z

ارتفاع 18

2

6متری

- -

9

پروفیل z

ارتفاع 18

2.5

6متری

- -

10

پروفیل z

ارتفاع 18

3

6متری

- -


برچسب‌ها: نبشی جهان پروفیل پارس, نبشی, صبای فولاد منظومه, ناودانی, ناب تبریز

تاريخ : یکشنبه هجدهم اسفند 1392 | 13:51 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)

قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 22400 22450

2

پروفیل

20*20

2 21800 21850

3

پروفیل

10*25

2 21100 21150

4

پروفیل

25*25

2

21650 21700

5

پروفیل

10*30

2

21800 21850

6

پروفیل

20*30

2 21750 21800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 20800 20900

2

پروفیل

20*20

2.5 20200 20300

3

پروفیل

10*25

2.5 20500 20600

4

پروفیل

25*25

2.5 20050 20150

5

پروفیل

10*30

2.5 20200 20300

6

پروفیل

20*30

2.5 20150 20250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل هیربد

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 22150 22250

2

پروفیل

20*20

2 21750 21650

3

پروفیل

10*25

2 21850 21950

4

پروفیل

25*25

2

21350 21450

5

پروفیل

10*30

2

21550 21650

6

پروفیل

20*30

2 21350 21450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*30 21750 50*30 19950

2

پروفیل

20*20 21750 50*50 19950

3

پروفیل

20*30 21650 60*40 19950

4

پروفیل

30*30 21500 60*60 19950

5

پروفیل

60*40 21500 80*40 19950

6

پروفیل

80*40 21500 80*80 19950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

22400 22500

2

پروفیل

25*10

2

6متری

22200 22300

3

پروفیل

25*15

2

6متری

21950 22050

4

پروفیل

30*10

2

6متری

21900 22000

5

پروفیل

20*20

2

6متری

21850 21950

6

پروفیل

25*25

2

6متری

21800 21900

7

پروفیل

30*30

2

6متری

- -

8

پروفیل z

ارتفاع 18

2

6متری

- -

9

پروفیل z

ارتفاع 18

2.5

6متری

- -

10

پروفیل z

ارتفاع 18

3

6متری

- -


برچسب‌ها: نبشی جهان پروفیل پارس, نبشی, صبای فولاد منظومه, ناودانی, ناب تبریز

تاريخ : شنبه هفدهم اسفند 1392 | 13:17 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2
ردیف
محصول
سایز
ضخامت
قیمت امروز
قیمت دیروز
1
پروفیل
10*2022245022450
2
پروفیل
20*202218502185
3
پروفیل
10*2522115021150
4
پروفیل
25*25
22170021700
5
پروفیل
10*30
22185021850
6
پروفیل
20*3022180021800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5
 
 
 
 
ردیف
محصول
سایز
ضخامت
قیمت امروز
قیمت دیروز
1
پروفیل
10*202.52090020900
2
پروفیل
20*202.52030020300
3
پروفیل
10*252.52060020600
4
پروفیل
25*252.52015020150
5
پروفیل
10*302.52030020300
6
پروفیل
20*302.52025020250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قیمت بروز پروفیل هیربد
 
ردیف
محصول
سایز
ضخامت
قیمت امروز
قیمت دیروز
1
پروفیل
10*2022225022450
2
پروفیل
20*2022165021850
3
پروفیل
10*2522195022150
4
پروفیل
25*25
22145021650
5
پروفیل
10*30
22165021850
6
پروفیل
20*3022145021650
 
 
 
 
 
 
 
 
 قیمت بروز پروفیل صدرا
 
ردیف
محصول
سایز-ضخامت 2
قیمت
سایز-ضخامت 2.5
قیمت
1
پروفیل10*30 50*30 
2
پروفیل 20*20 50*50 
3
پروفیل 20*30 60*40 
4
پروفیل 30*30 60*60 
5
پروفیل 60*40 80*40 
6
پروفیل 80*40 80*80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز
ردیف
محصول
سایز
ضخامت
حالت
قیمت امروز
قیمت دیروز
1
پروفیل
20*10
2
6متری2250022600
2
پروفیل
25*10
2
6متری 2230022400
3
پروفیل
25*15
2
6متری 2205022150
4
پروفیل
30*10
2
6متری 2200022100
5
پروفیل
20*20
2
6متری 2195022050
6
پروفیل
25*25
2
6متری 2190022000
7
پروفیل
30*30
2
6متری --
8
پروفیل z
ارتفاع 18
2
6متری --
9
پروفیل z
ارتفاع 18
2.5
6متری --
10
پروفیل z
ارتفاع 18
3
6متری --

برچسب‌ها: نبشی جهان پروفیل پارس, نبشی, صبای فولاد منظومه, ناودانی, ناب تبریز

تاريخ : چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392 | 13:42 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)

قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 22500 22550

2

پروفیل

20*20

2 21900 21950

3

پروفیل

10*25

2 22200 22250

4

پروفیل

25*25

2

21750 21800

5

پروفیل

10*30

2

21900 21950

6

پروفیل

20*30

2 21850 21900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 20900 20750

2

پروفیل

20*20

2.5 20300 20150

3

پروفیل

10*25

2.5 20600 20450

4

پروفیل

25*25

2.5 20150 20000

5

پروفیل

10*30

2.5 20300 20150

6

پروفیل

20*30

2.5 20250 20100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل هیربد

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 22450 22450

2

پروفیل

20*20

2 21850 21850

3

پروفیل

10*25

2 22150 22150

4

پروفیل

25*25

2

21650 21650

5

پروفیل

10*30

2

21850 21850

6

پروفیل

20*30

2 21650 21650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*30 21850 50*30 19950

2

پروفیل

20*20 21850 50*50 19950

3

پروفیل

20*30 21750 60*40 19950

4

پروفیل

30*30 21600 60*60 19950

5

پروفیل

60*40 21600 80*40 19950

6

پروفیل

80*40 21600 80*80 19950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

22600 22600

2

پروفیل

25*10

2

6متری

22400 22400

3

پروفیل

25*15

2

6متری

22150 22150

4

پروفیل

30*10

2

6متری

22100 22100

5

پروفیل

20*20

2

6متری

22050 22050

6

پروفیل

25*25

2

6متری

22000 22000

7

پروفیل

30*30

2

6متری

- -

8

پروفیل z

ارتفاع 18

2

6متری

- -

9

پروفیل z

ارتفاع 18

2.5

6متری

- -

10

پروفیل z

ارتفاع 18

3

6متری

- -


برچسب‌ها: نبشی جهان پروفیل پارس, نبشی, صبای فولاد منظومه, ناودانی, ناب تبریز

تاريخ : سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 | 14:21 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)

قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 22550 -

2

پروفیل

20*20

2 21950 -

3

پروفیل

10*25

2 22250 -

4

پروفیل

25*25

2

21800 -

5

پروفیل

10*30

2

21950 -

6

پروفیل

20*30

2 21900 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 20750 -

2

پروفیل

20*20

2.5 20150 -

3

پروفیل

10*25

2.5 20450 -

4

پروفیل

25*25

2.5 20000 -

5

پروفیل

10*30

2.5 20150 -

6

پروفیل

20*30

2.5 20100 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل هیربد

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 22450 -

2

پروفیل

20*20

2 21850 -

3

پروفیل

10*25

2 22150 -

4

پروفیل

25*25

2

21650 -

5

پروفیل

10*30

2

21850 -

6

پروفیل

20*30

2 21650 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*30 - 50*30 19950

2

پروفیل

20*20 - 50*50 19950

3

پروفیل

20*30 - 60*40 19950

4

پروفیل

30*30 - 60*60 19950

5

پروفیل

60*40 - 80*40 19950

6

پروفیل

80*40 - 80*80 19950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

22600 -

2

پروفیل

25*10

2

6متری

22400 -

3

پروفیل

25*15

2

6متری

22150 -

4

پروفیل

30*10

2

6متری

22100 -

5

پروفیل

20*20

2

6متری

22050 -

6

پروفیل

25*25

2

6متری

22000 -

7

پروفیل

30*30

2

6متری

- -

8

پروفیل z

ارتفاع 18

2

6متری

- -

9

پروفیل z

ارتفاع 18

2.5

6متری

- -

10

پروفیل z

ارتفاع 18

3

6متری

- -


برچسب‌ها: نبشی جهان پروفیل پارس, نبشی, صبای فولاد منظومه, ناودانی, ناب تبریز

تاريخ : یکشنبه یازدهم اسفند 1392 | 12:55 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)

قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 21850 22000

2

پروفیل

20*20

2 21250 21400

3

پروفیل

10*25

2 21550 21700

4

پروفیل

25*25

2

21100 21250

5

پروفیل

10*30

2

21250 21400

6

پروفیل

20*30

2 21200 21350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 20700 20700

2

پروفیل

20*20

2.5 20100 20100

3

پروفیل

10*25

2.5 20400 20400

4

پروفیل

25*25

2.5 19950 19950

5

پروفیل

10*30

2.5 20100 20100

6

پروفیل

20*30

2.5 20150 20150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل هیربد

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 21550 21750

2

پروفیل

20*20

2 20950 21150

3

پروفیل

10*25

2 21250 21450

4

پروفیل

25*25

2

20750 20950

5

پروفیل

10*30

2

20950 21150

6

پروفیل

20*30

2 20750 20950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*30 21350 50*30 19650

2

پروفیل

20*20 21350 50*50 19650

3

پروفیل

20*30 21200 60*40 19650

4

پروفیل

30*30 21050 60*60 19650

5

پروفیل

60*40 21050 80*40 19650

6

پروفیل

80*40 21050 80*80 19650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

22100 21800

2

پروفیل

25*10

2

6متری

21900 21600

3

پروفیل