تاريخ : چهارشنبه نهم مهر 1393 | 14:20 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2245در تاریخ 1393/07/09

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه هشتم مهر 1393 | 13:38 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2245در تاریخ 1393/07/08

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه هفتم مهر 1393 | 14:25 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2260در تاریخ 1393/07/07

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه هفتم مهر 1393 | 12:37 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)

پروفیل هیربد

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23300 2320

2

پروفیل

20*20

2 22700 22600

3

پروفیل

10*25

2 23000 22900

4

پروفیل

25*25

2

22500 22400

5

پروفیل

10*30

2

22700 22600

6

پروفیل

20*30

2 22500 22400

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل تهران شرق

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*20 23400 10*20 22100

2

پروفیل

20*20 22800 20*30 21350

3

پروفیل

20*30 22650 20*20 21400

4

پروفیل

مکزیکی 23400 مکزیکی 22100

5

پروفیل

60*40 - - -

6

پروفیل

80*40 - 80*80 -

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*20 23000 10*20 22050

2

پروفیل

20*20 22550 20*30 22700

3

پروفیل

20*30 22350 20*20 21600

4

پروفیل

10*30 22450 10*30 21300

5

پروفیل

60*40 - -60*40 -

6

پروفیل

80*40 - 80*80 -

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23500 23150

2

پروفیل

20*20

2 22900 22550

3

پروفیل

10*25

2 23200 22850

4

پروفیل

25*25

2

22750 22580

5

پروفیل

10*30

2

22900 22550

6

پروفیل

20*30

2 22750 22400

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 22300 22000

2

پروفیل

20*20

2.5 21700 21400

3

پروفیل

10*25

2.5 22000 21700

4

پروفیل

25*25

2.5 21550 21250

5

پروفیل

10*30

2.5 21700 21400

6

پروفیل

20*30

2.5 21550  21250

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: قیمت بروزپروفیل جهان, پروفیل صدرا, پروفیل فولاد مهر تبریز, پروفیل تهران شرق, پروفیل هیربد

تاريخ : یکشنبه ششم مهر 1393 | 13:48 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2225در تاریخ 1393/07/06

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : شنبه پنجم مهر 1393 | 13:54 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2205در تاریخ 1393/07/05

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : پنجشنبه سوم مهر 1393 | 12:47 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2210در تاریخ 1393/07/03

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه دوم مهر 1393 | 15:32 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2210در تاریخ 1393/07/02

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه یکم مهر 1393 | 14:7 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2220در تاریخ 1393/07/01

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 | 13:9 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل تبریز2210در تاریخ 1393/06/31

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : یکشنبه سی ام شهریور 1393 | 13:10 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2195در تاریخ 1393/06/30

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : شنبه بیست و نهم شهریور 1393 | 12:28 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2180در تاریخ 1393/06/29

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 | 11:27 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2180در تاریخ 1393/06/26

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 | 12:45 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2170در تاریخ 1393/06/25

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : شنبه بیست و دوم شهریور 1393 | 16:30 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 21850در تاریخ 1393/06/22

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 16:57 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 21950در تاریخ 1393/06/19

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه هجدهم شهریور 1393 | 12:58 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2200در تاریخ 1393/06/18

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه هفدهم شهریور 1393 | 14:1 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2210در تاریخ 1393/06/17

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : یکشنبه شانزدهم شهریور 1393 | 14:32 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2220در تاریخ 1393/06/16

جهت مشاهده تمامی قیمتها اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : شنبه پانزدهم شهریور 1393 | 13:51 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)

پروفیل هیربد

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 22900 -

2

پروفیل

20*20

2 22300 -

3

پروفیل

10*25

2 22600 -

4

پروفیل

25*25

2

22100 -

5

پروفیل

10*30

2

22300 -

6

پروفیل

20*30

2 22100 -

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل تهران شرق

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*20 23250 10*20 21800

2

پروفیل

20*20 22650 20*30 21050

3

پروفیل

20*30 22500 20*20 21050

4

پروفیل

مکزیکی 23250 مکزیکی 21800

5

پروفیل

60*40 - - -

6

پروفیل

80*40 - 80*80 -

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل صدرا

ردیف

محصول

سایز-ضخامت 2

قیمت

سایز-ضخامت 2.5

قیمت

1

پروفیل

10*20 23050 10*20 21850

2

پروفیل

20*20 22600 20*30 21200

3

پروفیل

20*30 22400 20*20 21400

4

پروفیل

10*30 22500 10*30 21300

5

پروفیل

60*40 - -60*40 -

6

پروفیل

80*40 - 80*80 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس ض2

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2 23400 22900

2

پروفیل

20*20

2 22800 22300

3

پروفیل

10*25

2 23100 22600

4

پروفیل

25*25

2

  22150

5

پروفیل

10*30

2

22300 22300

6

پروفیل

20*30

2 22150 22150

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل جهان پروفیل پارس ض2.5

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

10*20

2.5 21800 21800

2

پروفیل

20*20

2.5 21200 21200

3

پروفیل

10*25

2.5 21500 21500

4

پروفیل

25*25

2.5 21050 21050

5

پروفیل

10*30

2.5 21200 21200

6

پروفیل

20*30

2.5 21050 21050

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت بروز پروفیل فولاد مهر تبریز

ردیف

محصول

سایز

ضخامت

حالت

قیمت امروز

قیمت دیروز

1

پروفیل

20*10

2

6متری

23300 22900

2

پروفیل

25*10

2

6متری

23100 22700

3

پروفیل

25*15

2

6متری

22800 22400

4

پروفیل

30*10

2

6متری

22800 22400

5

پروفیل

20*20

2

6متری

22750 22350

6

پروفیل

25*25

2

6متری

22800 22400

7

پروفیل

30*30

2

6متری

- -

8

پروفیل z

ارتفاع 18

2

6متری

- -

9

پروفیل z

ارتفاع 18

2.5

6متری

- -

10

پروفیل z

ارتفاع 18

3

6متری

-
 
 
 

 


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان, پروفیل صدرا, پروفیل هیربد, فروش پروفیل جهان, فروش پروفیل صدرا

تاريخ : پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 | 13:16 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2200در تاریخ 1393/06/13

جهت مشاهده تمامی قیمتها اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393 | 15:16 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2190 در تاریخ 1393/06/12

جهت مشاهده تمامی قیمتها اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه پنجم شهریور 1393 | 14:36 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل2190 در تاریخ 1393/06/05

جهت مشاهده تمامی قیمتها اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه چهارم شهریور 1393 | 13:50 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل2170 در تاریخ 1393/06/04

جهت مشاهده تمامی قیمتها اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان, فروش پروفیل جهان

تاريخ : شنبه یکم شهریور 1393 | 15:5 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2175 در تاریخ 1393/06/01

جهت مشاهده تمامی قیمتها اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : پنجشنبه سی ام مرداد 1393 | 14:59 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2175 در تاریخ 1393/05/30

جهت مشاهده تمامی قیمتها اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 | 14:13 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2170در تاریخ 1393/05/29

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان, پروفیل صدرا, پروفیل هیربد, فروش پروفیل جهان, فروش پروفیل صدرا

تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 | 14:29 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت پروفیل 2190 جهان در تاریخ 1393/05/28

جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 | 13:15 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2275در تاریخ 1393/05/27

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 | 14:20 | نویسنده : پیغمبرپور(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان 2290 در تاریخ 1393/05/26

جهت مشاهده تمتمی قیمتهااینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

  • یونس
  • فروش بک لینک