تاريخ : پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 13:11 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)

قیمت بروز پروفیل جهان1890در 1393/12/07

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ | 14:30 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)

قیمت بروز پروفیل جهان1840در 1393/12/06

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 12:57 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)

قیمت بروز پروفیل جهان1850در 1393/12/05

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 13:0 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)

قیمت بروز پروفیل جهان1850در 1393/12/04

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ | 13:38 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)

قیمت بروز پروفیل جهان1860در 1393/12/03

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ | 14:47 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)

قیمت بروز پروفیل جهان1880در 1393/12/01

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : پنجشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۳ | 12:44 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)

قیمت بروز پروفیل جهان1890در 1393/11/30

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳ | 14:13 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)

قیمت بروز پروفیل جهان1900در 1393/11/29

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۳ | 13:45 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)

قیمت بروز پروفیل جهان1915در 1393/11/28

جهت مشاهده تمامی قیمتها روی عکس کلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳ | 14:37 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1920در 1393/11/27

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ | 14:53 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1860در 1393/11/26

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ | 14:24 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1830در 1393/11/21

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ | 13:40 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1835در 1393/11/20

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 13:9 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1840در 1393/11/19

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ | 14:9 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1845در 1393/11/18

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : جمعه هفدهم بهمن ۱۳۹۳ | 12:46 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
نگاه کلیه آهن آلات مورد نیاز خود را از ما تهیه کنید

فروش انواع میلگرد ساده و آجدار بصورت کلاف و شاخه از سایز5.5 الی 46

 

 

فروش انواع ورق سیاه بصورت رول و شیت  و خدمات برشکاری

فروش انواع ورق آجدار

فروش انواع ورق رنگی بصورت رول و شیت و خدمات برشکاری و فرم دهی

فروش انواع ورق گالوانیزه  و روغنی بصورت رول و شیت و خدمات برش و فرم دهی

فروش انواع تیرآهن ،نبشی و ناودانی

ناودانی /تیرآهن /نبشی

فروش انواع توری و مش (شبکه میلگردی )

 

انواع قوطی و پروفیل  و خدمات گالوانیزه پروفیل

 


برچسب‌ها: مش مفتولی, مش فولادی, ورق رنگی, ورق گالوانیزه, ورق سیاه

تاريخ : پنجشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 12:49 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1850در 1393/11/16

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروزپروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ | 13:46 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1830در 1393/11/14

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 12:49 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1850در 1393/11/13

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ | 14:48 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1870در 1393/11/12

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۳ | 13:59 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز نبشی ناب تبریز1700در تاریخ 1393/11/11

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۳ | 13:46 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1890در 1393/11/11

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ | 13:57 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1900در 1393/11/09

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ | 14:10 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1900در 1393/11/08

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : سه شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۳ | 15:36 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1905در 1393/11/07

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ | 13:39 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1915در 1393/11/06

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : یکشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۳ | 14:38 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1920در 1393/11/05

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ | 15:25 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1920در 1393/11/04

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : پنجشنبه دوم بهمن ۱۳۹۳ | 12:31 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1925در 1393/11/02

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

تاريخ : چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳ | 14:10 | نویسنده : اروجی(پارس آسیا)
قیمت بروز پروفیل جهان1925در 1393/11/01

جهت مشاهده تمامی قیمتهااینجاکلیک کنید


برچسب‌ها: قیمت بروز پروفیل جهان

  • یونس
  • فروش بک لینک